Ekstra gravearbejde på Vestre Alle

Kære alle.

I forbindelse med kloakrenoveringen er Novafos stødt på en uventet udfordring, og derfor vil der blive udført ekstra gravearbejde på Vestre Alle ud for nr. 44 i perioden 4-13 december 2019.

Herefter burde arbejdet være færdigt. Bemærk at den endelige asfaltbelægning (slidbelægning) på alle graveområder først sker til foråret grundet vejr temperaturer.

Har du tømt din regnvejrsbrønd?

Kære alle.

Hvor ofte tømmer du dine regnvejrsbrønde, der er placeret foran nedløbsrørene, for blade, små grene m.m.?

For at undgå tilstopning af rør der leder regnvandet bort og udgifter til rensning, er det nødvendigt med mellemrum at tømme regnvejrsbrønden for nedfald.

Hvis monterer en bladstopper (kan købes i et byggemarked) mellem tagrøret og nedløbsrøret så hjælper det med til at der kommer færre blade i din regnvejrsbrønd. Dermed ledes der også færre gamle blade ud i vores fælles regnvandsbrønde.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Udskiftning af røgalarmer

Kære alle.

Hvis dine røgalarmer trænger til udskiftning, er der her et tip til at en online bestilling med røgalarmer der nemt kan udskiftes.

Bemærk at røgalarmer har en begrænset levetid – se hvornår dine er “udløbet ved at dreje dem af og se på bagsiden.

Læs mere her: http://vestrekvarter.dk/information/vedligeholdelse/udskiftning-af-roegalarmer/

Orientering om “Skorstenssagen”

Historien om skorstene

Der snakkes en del om skorstene i Vestre Kvarter. Derfor har vi – i bestyrelsen – forsøgt at samle informationer, udtalelser, løsningsmuligheder mv.:

Maling af skorstene

I 2015 bliver alle skorstene malet, men ret hurtigt efter begynder malingen at skalle af. Der reklameres over det udførte malerarbejde, hvorefter malerfirmaet Sander og Dam beder DYRUP om at besigtige arbejdet samt udarbejde en rapport.

Af rapporten fra DYRUP fra 27.04.2017 fremgår følgende:

“At afskalningerne primært er at finde på den ene side af skorstenene og i den nedre del, skyldes efter min vurdering selve konstruktionen.

Der burde have været afstand imellem selve pudsen og taget, på samme vis som der er på skorstenens sider. Disse er uden afskalninger. Det anbefales at der af murer etableres en rille med passende afstand til tagpladerne. Afstanden skal have en størrelse som er stor nok til at vandet ikke bliver hængende i mellem pudslag og taget. Vandet skal kunne løbe af.

Konklusion:

Skaderne skyldes ikke malerarbejdet eller de anvendte produkter, men er betinget af konstruktionen.”

I rapporten er beskrevet et behandlingsforslag med DYRUP facademaling, men så vidt vi er orienteret har ingen af beboerne valgt denne mulighed. Rapporten vedhæftes.

Se rapporten her

Havnsø Blik & Facade – Alu- /zinkinddækning af skorstene

I juli 2017 arbejdes der på en alternativ løsning, som også ville være vedligeholdelsesfri: inddækning af skorstenene med hvidlakeret aluplade.

Havnsø Blik & Facade udarbejder prisoverslag samt indvilger i at fremstille en prøve. Under  udarbejdelsen og monteringen viser det sig imidlertid, at der er problemer. Det er ikke muligt af hæfte alupladen, og der er risiko for ophobning af fugt inde bag pladen.

Havnsø Blik & Facade afstår fra arbejdet, da de ikke mener, at det kan lade sig gøre uden at det bliver uforholdsmæssigt dyrt.

Murermester Per Bo Jensen – gennemgribende reparation af skorsten

I første halvdel af 2018 er skorsten blevet renoveret  på Vestre Alle 72. Murermester Per Bo Jensen beskriver problemet således.

“Fugtskader på skorsten er følgeskade efter forkert monteret armeringsnet.

Producentens anvisninger er ikke blevet fulgt, armeringsnet SKAL monteres i yderste 1/3 af underpudsen. På skorstenen, på ovennævnte adresse, er der observeret at alle armeringsnet er monteret i INDERSTE 1/3, dette bevirker at puds revner og fugt trænger ind i underpudsen og forårsager fugt/frostskader.

Det anbefales at puds slibes til bæredygtigt underlag og pudses op igen med nyt armeringsnet og hjørnelister efter producentens anvisninger, der bør overfladebehandles med silikone/harpiks maling eller silikone/harpiks strukturpuds.”

Tilbuddet lå mellem 33.000 og 34.000kr. Murermester Per Bo Jensen, Gilleleje kan kontaktes på mobil 53578720 eller mail per-bo@telia.com  for yderligere oplysninger samt indhentning af tilbud.

Ejerskifteforsikring

Lisbeth Juul, Vestre Alle 2 har i forbindelse med ejerskifteforsikring anmeldt skaden til forsikringsselskabet med begrundelsen, at der er en konstruktionsfejl på skorstenen. Har fået accepteret skaden, men forsikringsselskabet har endnu ikke fundet et egnet løsningsforslag.

 

Hvis der er beboere, der har yderligere informationer til emnet, er det muligt selv at lægge kommentarer på hjemmesiden.