Sikkerhed på GF Vestre Kvarter legeplads

I forbindelse med den frygtelige ulykke på en legeplads i Ballerup, har Bestyrelsen modtaget henvendelser vedr. vores egen legeplads og sikkerheden på denne.

Til information har virksomheden Lars Laj – der har leveret og opsat legepladsen – netop været forbi og serviceret og gennemgået alle elementer samt efterspændt hvor nødvendigt.

I den forbindelse har vi spurgt Lars Laj om de kan sikre os at en tilsvarende ulykke ikke kan ske, og her svarer de at en tilsvarende ulykke ikke er mulig da vores gyngestativ er støbt ned i jorden med beton. Gyngestativet kan godt bevæge sig en smule fx. sidelæns, men altså ikke med risiko for samme ulyksalige ulykke i Ballerup.

Vi opfordrer stadig alle til at give Bestyrelsen et tip hvis I observerer fejl eller hærværk på legepladsen så vi kan få det ordnet.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vedligeholdelse af fællesarealer

Vores fællesarealer vedligeholdes af Finn Rydsø, og den faste aftale med Finn består af græsslåning af vores fælles græsarealer – bl.a mellem fællescarportene, ved gæsteparkeringerne samt ‘hjørnegrundene’.

Derudover kan vi bestille ekstra gartnerarbejde efter behov, og for 2018 er flg. planlagt:

  • Beskæring af græskanter langs grusstien (ved de 3 græsarealer mellem fællescarportene)
  • Gasbrænding af ukrudt langs grusstien
  • Udskiftning af 6 m hegn, opstramning af hegn samt udskiftning af 3 stk. pæle (langs rododendron bed)
  • Fjernelse af blade i de 3 græsarealer
  • Fjernelse af ukrudt samt gødning af rododendron bedene
  • Beskæring af buske samt fjernelse af ukrudt ved gæsteparkeringspladser
  • Nedlæggelse af rododendron bed Vestre Alle/Lejrvej

Finn færdiggør det ekstra gartnerarbejde først i oktober.

Tips og observationer fra Finn:

  • Stil ikke byggematerialer bag fællescarportene. Flere og flere gør dette, og det skaber problemer ved græsslåning
  • Pas på at hækken ikke bliver bredere og bredere, men klip godt ind næste gang – grusstien bliver smallere og belysningen forsvinder ind i hækken
  • Husk at du selv skal fjerne ukrudt på begge sider af hækken – også ud mod grusstien. Grundejerens forpligtigelse er 20 cm på hver side af hækken

De bedste hilsner
Bestyrelsen i GF Vestre Kvarter