Udlægning af slidlag – tidsplan

Kære alle.

I forbindelse med kloakrenoveringen, vil Novafos nu udlægge slidlag på de områder hvor asfalten har været gravet op.

Derfor vil parkeringspladsen tilhørende Vestre Allé 6-32 ved ” Vin-bunkeren”, blive afspærret i perioden 26. – 28. maj 2020.

Der vil også blive skiltet op til afspærringen, men husk venligst at holde parkeringspladsen fri i denne periode.

I samme periode lægges der ligeledes slidlag i den første gård mellem Vestre Allé 6 og 20.

Tidsplanen:

Vestre Alle, areal mellem bunker og P-plads:

26. maj: fræsning
28. maj: udlægning af slidlag

Vestre Alle 6 / 20

26. maj: fræsning
29. maj: udlægning af slidlag

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Har du tømt din regnvejrsbrønd?

Kære alle.

Hvor ofte tømmer du dine regnvejrsbrønde, der er placeret foran nedløbsrørene, for blade, små grene m.m.?

For at undgå tilstopning af rør der leder regnvandet bort og udgifter til rensning, er det nødvendigt med mellemrum at tømme regnvejrsbrønden for nedfald.

Hvis monterer en bladstopper (kan købes i et byggemarked) mellem tagrøret og nedløbsrøret så hjælper det med til at der kommer færre blade i din regnvejrsbrønd. Dermed ledes der også færre gamle blade ud i vores fælles regnvandsbrønde.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Rydning af ukrudt langs grusstien ved carporte

Kære alle.

Vores grussti langs carportene trænger til en opfriskning med frisk grus, kantafretning og rydning af ukrudt.

Stien er særligt udsat langs havernes hække mod stien. Bemærk venligst at det er den enkelte grundejer der har pligt til at rense for krudt og holde området ud mod grusstien ved lige – også selvom det ikke er på egen matrikel.

Da stien har hårdt brug for en genopretning, har vi i Bestyrelsen besluttet at vi betaler vores havemand for at rydde ukrudt langs alle hække op til stien og lægger nyt grus herpå så stien fremstår pæn og brugbar igen.

Arbejdet vil blive påbegyndt de kommende dage, og vi opfordrer herefter alle relevante grundejere til at hjælpe med at vedligeholde grusstien fremover

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Orientering om “Skorstenssagen”

Historien om skorstene

Der snakkes en del om skorstene i Vestre Kvarter. Derfor har vi – i bestyrelsen – forsøgt at samle informationer, udtalelser, løsningsmuligheder mv.:

Maling af skorstene

I 2015 bliver alle skorstene malet, men ret hurtigt efter begynder malingen at skalle af. Der reklameres over det udførte malerarbejde, hvorefter malerfirmaet Sander og Dam beder DYRUP om at besigtige arbejdet samt udarbejde en rapport.

Af rapporten fra DYRUP fra 27.04.2017 fremgår følgende:

“At afskalningerne primært er at finde på den ene side af skorstenene og i den nedre del, skyldes efter min vurdering selve konstruktionen.

Der burde have været afstand imellem selve pudsen og taget, på samme vis som der er på skorstenens sider. Disse er uden afskalninger. Det anbefales at der af murer etableres en rille med passende afstand til tagpladerne. Afstanden skal have en størrelse som er stor nok til at vandet ikke bliver hængende i mellem pudslag og taget. Vandet skal kunne løbe af.

Konklusion:

Skaderne skyldes ikke malerarbejdet eller de anvendte produkter, men er betinget af konstruktionen.”

I rapporten er beskrevet et behandlingsforslag med DYRUP facademaling, men så vidt vi er orienteret har ingen af beboerne valgt denne mulighed. Rapporten vedhæftes.

Se rapporten her

Havnsø Blik & Facade – Alu- /zinkinddækning af skorstene

I juli 2017 arbejdes der på en alternativ løsning, som også ville være vedligeholdelsesfri: inddækning af skorstenene med hvidlakeret aluplade.

Havnsø Blik & Facade udarbejder prisoverslag samt indvilger i at fremstille en prøve. Under  udarbejdelsen og monteringen viser det sig imidlertid, at der er problemer. Det er ikke muligt af hæfte alupladen, og der er risiko for ophobning af fugt inde bag pladen.

Havnsø Blik & Facade afstår fra arbejdet, da de ikke mener, at det kan lade sig gøre uden at det bliver uforholdsmæssigt dyrt.

Murermester Per Bo Jensen – gennemgribende reparation af skorsten

I første halvdel af 2018 er skorsten blevet renoveret  på Vestre Alle 72. Murermester Per Bo Jensen beskriver problemet således.

“Fugtskader på skorsten er følgeskade efter forkert monteret armeringsnet.

Producentens anvisninger er ikke blevet fulgt, armeringsnet SKAL monteres i yderste 1/3 af underpudsen. På skorstenen, på ovennævnte adresse, er der observeret at alle armeringsnet er monteret i INDERSTE 1/3, dette bevirker at puds revner og fugt trænger ind i underpudsen og forårsager fugt/frostskader.

Det anbefales at puds slibes til bæredygtigt underlag og pudses op igen med nyt armeringsnet og hjørnelister efter producentens anvisninger, der bør overfladebehandles med silikone/harpiks maling eller silikone/harpiks strukturpuds.”

Tilbuddet lå mellem 33.000 og 34.000kr. Murermester Per Bo Jensen, Gilleleje kan kontaktes på mobil 53578720 eller mail per-bo@telia.com  for yderligere oplysninger samt indhentning af tilbud.

Ejerskifteforsikring

Lisbeth Juul, Vestre Alle 2 har i forbindelse med ejerskifteforsikring anmeldt skaden til forsikringsselskabet med begrundelsen, at der er en konstruktionsfejl på skorstenen. Har fået accepteret skaden, men forsikringsselskabet har endnu ikke fundet et egnet løsningsforslag.

 

Hvis der er beboere, der har yderligere informationer til emnet, er det muligt selv at lægge kommentarer på hjemmesiden.

 

Vedligeholdelse af fællesarealer

Vores fællesarealer vedligeholdes af Finn Rydsø, og den faste aftale med Finn består af græsslåning af vores fælles græsarealer – bl.a mellem fællescarportene, ved gæsteparkeringerne samt ‘hjørnegrundene’.

Derudover kan vi bestille ekstra gartnerarbejde efter behov, og for 2018 er flg. planlagt:

  • Beskæring af græskanter langs grusstien (ved de 3 græsarealer mellem fællescarportene)
  • Gasbrænding af ukrudt langs grusstien
  • Udskiftning af 6 m hegn, opstramning af hegn samt udskiftning af 3 stk. pæle (langs rododendron bed)
  • Fjernelse af blade i de 3 græsarealer
  • Fjernelse af ukrudt samt gødning af rododendron bedene
  • Beskæring af buske samt fjernelse af ukrudt ved gæsteparkeringspladser
  • Nedlæggelse af rododendron bed Vestre Alle/Lejrvej

Finn færdiggør det ekstra gartnerarbejde først i oktober.

Tips og observationer fra Finn:

  • Stil ikke byggematerialer bag fællescarportene. Flere og flere gør dette, og det skaber problemer ved græsslåning
  • Pas på at hækken ikke bliver bredere og bredere, men klip godt ind næste gang – grusstien bliver smallere og belysningen forsvinder ind i hækken
  • Husk at du selv skal fjerne ukrudt på begge sider af hækken – også ud mod grusstien. Grundejerens forpligtigelse er 20 cm på hver side af hækken

De bedste hilsner
Bestyrelsen i GF Vestre Kvarter