Bestyrelsens svar på ansøgning om flyvning med veteranfly over Laanshøj

Kære alle.

I det netop udsendte materiale fra Furesø Kommune vedr. ansøgning om flyvning med veteranfly fra flyvestationen, har bestyrelsen besluttet at fremsende et høringsvar til kommunen hvor vi ikke ønsker denne flyvning tilladt.

Baggrunden for vores holdning er at flyvningerne formentlig primært vil foregå i sommer / fritidsperioder samt at denne tilladelse formentlig vil føre til endnu flere tilladelser fremtidigt eks. Veteranhelikopter flyvning m.m.

Vi opfordrer alle til at sende et høringssvar til Furesø kommune med egen holdning til ansøgningen. Deadline for indsendelse af høringssvar er torsdag d. 18. oktober 2018.

Find materialet her på siden: http://vestrekvarter.dk/2018/09/nabohoering-vedr-flyvestationen/

De bedste hilsner
Bestyrelsen i GF Vestre Kvarter

Nabohøring vedr. Flyvning med veteranfly på Flyvestationen

Vedhæftet fremsender vi naboorienteringsbrev samt bilag en ansøgning fra Værløse Flyvehistoriske Hangar (VFH) om at flyve med veteranfly fra Flyvestationen.

Naboorienteringsbrev
Bilag 1 til naboorientering – Ansøgning
Bilag 2 til naboorientering – Oversigtskort
Bilag 3 til naboorientering – Støjrapport
Bilag 4 til naboorientering – Supplerende oplysninger

Hvis du har bemærkninger eller kommentarer til det ansøgte, skal du sende dem med digital post, e-mail eller brev til Furesø Kommune, så vi har dem senesttorsdag den 18. oktober 2018.

Du må meget gerne henvise til sags nr.: 18/13642

Venlig hilsen

Sekretariat

Furesø Kommune

Center for By og Miljø

Tlf.nr.: 7235 4000

Telefon åbningstider:

Mandag-fredag kl. 10-14

Torsdag kl. 10-17

Ekstraordinær generalforsamling i G/F Laanshøj 28. August 2018

Kære alle.

I forlængelse af det igangværende arbejde med Laanshøj fælleshus, har bestyrelsen for G/F Laanshøj udsendt lidt materiale inden den ekstraordinære generalforsamling i G/F Laanshøj d. 28. august 2018.

Læs materialet på siderne her…

De bedste hilsner
Bestyrelsen i GF Vestre Kvarter

Kontingent 2018

Som besluttet på Generalforsamlingen er årets kontingent fastsat til kr. 5.000 for året 2018.

Kontingent bedes venligst indbetalt på foreningens konto 1551 10297400 senest den 30. juni 2018 med angivelse af adresse eks. ”Vestre Alle 2” i tekstfeltet.

Såfremt du/I har spørgsmål til opkrævningen bedes du/I kontakte grundejerforeningens kasserer Anne Lillelund på email bestyrelsen@vestrekvarter.dk

Ny hjemmeside

Kære alle.

Da den gamle hjemmeside desværre ikke kunne mere, har vi oprettet en ny hjemmeside der løbede vil blive opdateret med aktuelle nyheder og materialer.

Vi vil samtidig med aktuel information også sende et nyhedsbrev via email. Har du derfor endnu ikke oplyst din email adresse til os kan du tilmelde dig mailinglisten nedenstående:Dbh

Bestyrelsen