Kopi af afgørelse til orientering – Landzonetilladelse til flyvning med veteranfly fra Flyvestationen

Kære alle.

Vedhæftet orientering fra Furesø Kommune vedr. tilladelse til flyvning med veteranfly

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Skriv et svar