Har du tømt din regnvejrsbrønd?

Kære alle.

Hvor ofte tømmer du dine regnvejrsbrønde, der er placeret foran nedløbsrørene, for blade, små grene m.m.?

For at undgå tilstopning af rør der leder regnvandet bort og udgifter til rensning, er det nødvendigt med mellemrum at tømme regnvejrsbrønden for nedfald.

Hvis monterer en bladstopper (kan købes i et byggemarked) mellem tagrøret og nedløbsrøret så hjælper det med til at der kommer færre blade i din regnvejrsbrønd. Dermed ledes der også færre gamle blade ud i vores fælles regnvandsbrønde.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Information om Jonstrup Senior Akademi

Kære alle.

Vi viderebringer nedenstående information vi har modtaget fra Jonstrup Senior Akademi:

__________________

Vi er en kreds af Jonstrupborgere, der har taget initiativ til at undersøge, om der interesse for et seniorakademi i Jonstrup.

Initiativet støttes af Jonstrup ’89.

Tanken er at skabe kultur- motions- og fritidsaktiviteter sammen med borgere i Jonstrup og omegn.

I den forbindelse vil vi gerne høre nærmere om, hvilke aktiviteter, der er interesse for, og sender vi et lille spørgeskema ud.

Det tager formentlig ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som du kommer ind på ved at følge dette link:

Spørgeskemaundersøgelse om seniorakademiet i Jonstrup

Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym – med mindre du selv angiver dit navn.

Alle voksne kan deltage i undersøgelsen, men hvis du modtager flere opfordringer til at være med, skal du naturligvis kun svare én gang.

Vi gør svarene op og inviterer til et borgermøde torsdag den 19. september kl. 19.30 i Jonstruphus.

Hvis du vil vide mere inden du svarer, er du velkommen til at kontakte Ole Fabech mobil 5139 6837, mail fabech@city.dk                                                                                                     

Med venlig hilsen på initiativgruppens vegne 

Ole Fabech.

Udskiftning af røgalarmer

Kære alle.

Hvis dine røgalarmer trænger til udskiftning, er der her et tip til at en online bestilling med røgalarmer der nemt kan udskiftes.

Bemærk at røgalarmer har en begrænset levetid – se hvornår dine er “udløbet ved at dreje dem af og se på bagsiden.

Læs mere her: http://vestrekvarter.dk/information/vedligeholdelse/udskiftning-af-roegalarmer/