Sten i rabatten rykkes+fjernes efter påbud

Kære alle.

Bestyrelsen har modtaget et påbud om at fjerne sten og øvrigt opsatte elementer ved vejene Lejrvej, Søndre Alle, Sirius Alle og Vestre Alle.

Bestyrelsen har besluttet at få vores havemand Finn til at rykke de store sten ind på Grundejerforeningens område – dv.s 2,5 meter fra vejens kant og de øvrige elemeter, træstubber, små sten mv. fjernes helt.

Nedenstående matrikelkort viser hvor afgrænsningen går for GFVK´s matrikler

Arbejdet vil blive udført hurtigst muligt de kommende dage.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Skriv et svar