Rydning af ukrudt langs grusstien ved carporte

Kære alle.

Vores grussti langs carportene trænger til en opfriskning med frisk grus, kantafretning og rydning af ukrudt.

Stien er særligt udsat langs havernes hække mod stien. Bemærk venligst at det er den enkelte grundejer der har pligt til at rense for krudt og holde området ud mod grusstien ved lige – også selvom det ikke er på egen matrikel.

Da stien har hårdt brug for en genopretning, har vi i Bestyrelsen besluttet at vi betaler vores havemand for at rydde ukrudt langs alle hække op til stien og lægger nyt grus herpå så stien fremstår pæn og brugbar igen.

Arbejdet vil blive påbegyndt de kommende dage, og vi opfordrer herefter alle relevante grundejere til at hjælpe med at vedligeholde grusstien fremover

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Sten i rabatten rykkes+fjernes efter påbud

Kære alle.

Bestyrelsen har modtaget et påbud om at fjerne sten og øvrigt opsatte elementer ved vejene Lejrvej, Søndre Alle, Sirius Alle og Vestre Alle.

Bestyrelsen har besluttet at få vores havemand Finn til at rykke de store sten ind på Grundejerforeningens område – dv.s 2,5 meter fra vejens kant og de øvrige elemeter, træstubber, små sten mv. fjernes helt.

Nedenstående matrikelkort viser hvor afgrænsningen går for GFVK´s matrikler

Arbejdet vil blive udført hurtigst muligt de kommende dage.

De bedste hilsner
Bestyrelsen