Naboorientering vedr. stald- og maskinbygning på Stengården, Lejrvej 4B

Flere beboere har orienteret Bestyrelsen om, at Furesø Kommune har skrevet til Stengårdens nærmeste naboerne om landzonetilladelse til stald- og maskinbygning. Det drejer sig om flg.:

  • Vestre Alle 12, 14, 32, 34, 54 og 56
  • Lejrvej 2, 4A, 6, 131, 153, 155, 171 og 189
  • Søndre Alle 2

Furesø Kommune gav i 2016 landzonetilladelse til en 5,3 m høj og 10 x 33 m stor bygning med hestestald, foder- og gødningsopbevaring. I december 2017 kunne det imidlertid konstateres, at den bygning, der var under opførelse, ikke svarede til den staldbygning, der blev givet tilladelse til og kommunen stoppede byggeriet.

Stengårdens ejere ønsker at beholde bygningen og har derfor som led i lovliggørelse af forholdet, søgt om landzonetilladelse til denne. Bygningen måler ca. 17,5 x 27,5 m og er knap 7,2 m høj.

Furesø Kommune har derfor sendt sagen i naboorientering i 2 uger.

Du har således mulighed for at komme med bemærkninger til det ansøgte, inden Furesø Kommune træffer afgørelse.

Vær opmærksom på at fristen for indsigelser til det ansøgte er tirsdag den 5. marts 2019.

Naboorienteringen kan læses her

Bestyrelsen bakker op om beboernes indsigelser og vil sende et høringssvar til kommunen. Af brevet vil fremgå, at vi ikke mener, der bør gives tilladelse til opførelse af en stald- og maskinbygningen af denne størrelse, da dette ikke står i rimeligt forhold til at drive et privat hestehold på 10 heste. Desuden vil størrelsen/højden og placeringen blokere for udsigt samt lysindfald.

Samtidig vil vi stille spørgsmålstegn ved selve naboorienteringen og bede om svar på, hvorfor sagen er i naboorientering i ht. planloven og ikke i parthøring i ht. forvaltningsloven. Vi mener, at langt flere beboere i Vestre Kvarter er part i sagen, da de er individuelt og væsentligt berørt af byggeriet. Sagen burde være sendt i høring til flere – herunder også G/F Vestre Kvarter.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Orientering om “Skorstenssagen”

Historien om skorstene

Der snakkes en del om skorstene i Vestre Kvarter. Derfor har vi – i bestyrelsen – forsøgt at samle informationer, udtalelser, løsningsmuligheder mv.:

Maling af skorstene

I 2015 bliver alle skorstene malet, men ret hurtigt efter begynder malingen at skalle af. Der reklameres over det udførte malerarbejde, hvorefter malerfirmaet Sander og Dam beder DYRUP om at besigtige arbejdet samt udarbejde en rapport.

Af rapporten fra DYRUP fra 27.04.2017 fremgår følgende:

“At afskalningerne primært er at finde på den ene side af skorstenene og i den nedre del, skyldes efter min vurdering selve konstruktionen.

Der burde have været afstand imellem selve pudsen og taget, på samme vis som der er på skorstenens sider. Disse er uden afskalninger. Det anbefales at der af murer etableres en rille med passende afstand til tagpladerne. Afstanden skal have en størrelse som er stor nok til at vandet ikke bliver hængende i mellem pudslag og taget. Vandet skal kunne løbe af.

Konklusion:

Skaderne skyldes ikke malerarbejdet eller de anvendte produkter, men er betinget af konstruktionen.”

I rapporten er beskrevet et behandlingsforslag med DYRUP facademaling, men så vidt vi er orienteret har ingen af beboerne valgt denne mulighed. Rapporten vedhæftes.

Se rapporten her

Havnsø Blik & Facade – Alu- /zinkinddækning af skorstene

I juli 2017 arbejdes der på en alternativ løsning, som også ville være vedligeholdelsesfri: inddækning af skorstenene med hvidlakeret aluplade.

Havnsø Blik & Facade udarbejder prisoverslag samt indvilger i at fremstille en prøve. Under  udarbejdelsen og monteringen viser det sig imidlertid, at der er problemer. Det er ikke muligt af hæfte alupladen, og der er risiko for ophobning af fugt inde bag pladen.

Havnsø Blik & Facade afstår fra arbejdet, da de ikke mener, at det kan lade sig gøre uden at det bliver uforholdsmæssigt dyrt.

Murermester Per Bo Jensen – gennemgribende reparation af skorsten

I første halvdel af 2018 er skorsten blevet renoveret  på Vestre Alle 72. Murermester Per Bo Jensen beskriver problemet således.

“Fugtskader på skorsten er følgeskade efter forkert monteret armeringsnet.

Producentens anvisninger er ikke blevet fulgt, armeringsnet SKAL monteres i yderste 1/3 af underpudsen. På skorstenen, på ovennævnte adresse, er der observeret at alle armeringsnet er monteret i INDERSTE 1/3, dette bevirker at puds revner og fugt trænger ind i underpudsen og forårsager fugt/frostskader.

Det anbefales at puds slibes til bæredygtigt underlag og pudses op igen med nyt armeringsnet og hjørnelister efter producentens anvisninger, der bør overfladebehandles med silikone/harpiks maling eller silikone/harpiks strukturpuds.”

Tilbuddet lå mellem 33.000 og 34.000kr. Murermester Per Bo Jensen, Gilleleje kan kontaktes på mobil 53578720 eller mail per-bo@telia.com  for yderligere oplysninger samt indhentning af tilbud.

Ejerskifteforsikring

Lisbeth Juul, Vestre Alle 2 har i forbindelse med ejerskifteforsikring anmeldt skaden til forsikringsselskabet med begrundelsen, at der er en konstruktionsfejl på skorstenen. Har fået accepteret skaden, men forsikringsselskabet har endnu ikke fundet et egnet løsningsforslag.

 

Hvis der er beboere, der har yderligere informationer til emnet, er det muligt selv at lægge kommentarer på hjemmesiden.

 

Dato på Ordinær Generalforsamling 2019

Kære alle.

Det er blevet tid til vores årlige ordinære Generalforsamling. Der vil snarest blive uddelt indkaldelse med agenda og bilag, men allerede nu kan datoen reserveres.

Årets ordinære Generalforsamling i GF Vestre Kvarter afholdes:

Torsdag d. 28. marts kl. 19.30
I informationscenteret Laanshøj

Der er for nuværende brug for 1-2 Suppleanter og plads til et ekstra Bestyrelsesmedlem.

Nærmere information kan findes i det materiale der uddeles i postkassen inden længe.

De bedste hilsner
Bestyrelsen