Vedligeholdelse af fællesarealer

Vores fællesarealer vedligeholdes af Finn Rydsø, og den faste aftale med Finn består af græsslåning af vores fælles græsarealer – bl.a mellem fællescarportene, ved gæsteparkeringerne samt ‘hjørnegrundene’.

Derudover kan vi bestille ekstra gartnerarbejde efter behov, og for 2018 er flg. planlagt:

  • Beskæring af græskanter langs grusstien (ved de 3 græsarealer mellem fællescarportene)
  • Gasbrænding af ukrudt langs grusstien
  • Udskiftning af 6 m hegn, opstramning af hegn samt udskiftning af 3 stk. pæle (langs rododendron bed)
  • Fjernelse af blade i de 3 græsarealer
  • Fjernelse af ukrudt samt gødning af rododendron bedene
  • Beskæring af buske samt fjernelse af ukrudt ved gæsteparkeringspladser
  • Nedlæggelse af rododendron bed Vestre Alle/Lejrvej

Finn færdiggør det ekstra gartnerarbejde først i oktober.

Tips og observationer fra Finn:

  • Stil ikke byggematerialer bag fællescarportene. Flere og flere gør dette, og det skaber problemer ved græsslåning
  • Pas på at hækken ikke bliver bredere og bredere, men klip godt ind næste gang – grusstien bliver smallere og belysningen forsvinder ind i hækken
  • Husk at du selv skal fjerne ukrudt på begge sider af hækken – også ud mod grusstien. Grundejerens forpligtigelse er 20 cm på hver side af hækken

De bedste hilsner
Bestyrelsen i GF Vestre Kvarter

Skriv et svar