Etablering af affaldshåndtering

Bestyrelsen har nu fået oplyst starttidspunktet for etablering af vores kommende affaldsdepoter.

Arbejdet igangsættes i uge 43 (altså i næste uge) og arbejdet påbegyndes ved dobbelthusene.

Vi vil naturligvis holde jer løbende orienteret omkring etableringen og melde ud, så snart vi kender tidspunktet for etableringen ved carportene.

carport maling

Til medlemsinfo Under specifikation på vores hjemmeside, findes vores materiale liste. Under carport- maling står ej specificere. Der skal stå Tinova Extetior fra firmaet Norsjø. Malingen er vandbaseret og kan købes hos Sadolin Farvehandel i Glostrup. Farven hedder STAUBGRAU OG HAR RAL NR. 7037 OG GLANS 20

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]

Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021:
Corona-situationen har desværre igen i år haft indflydelse på tidspunktet for afholdelse af den årlige generalforsamling. Regeringens seneste gradvise lempelser og genåbning af samfundet betyder, at bestyrelsen nu har fastsat datoen for afholdelse af dette års ordinære generalforsamling. Datoen bliver tirsdag den 17. august 2021, kl. 19:30. Nærmere info vil følge sammen med indkaldelsen. For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. juli 2021.  

Bestyrelsen:
Desværre er bestyrelsesformand Wojciech Kuczynski fraflyttet. Bestyrelsens sammensætning er:   

Formand: Jan Sander Fredriksen, Vestre Alle 44

Næstformand: Kirsten Christensen, Vestre Alle 4

Kasserer: Anne Lillelund, Vestre Alle 22

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Seitzberg Mikkelsen, Vestre Alle 42


Affaldshåndtering:

På seneste generalforsamling blev der nedsat et arbejdsudvalg i forhold til fremtidig affaldshåndtering. Arbejdsudvalget har på baggrund af møder med kommunen og Vestforbrændingen nu udarbejdet et forslag til, hvordan vi i grundejerforeningen kan løse de fremtidige krav til affaldssortering. Forslag – herunder økonomien i dette – vil blive fremlagt på næste generalforsamling.

Information om hjertestartere:
Der er registreret disse hjertestartere i vores umiddelbare nærområde:

Kirke Værløse IF (Lejrvej 21, 3500 Værløse)
Hjertestarteren hænger udenfor på siden af klubhuset under halvtaget.

Nationalmuseet (Sandet 77, 3500 Værløse)
Hjertestarteren er placeret ved de 2 store hangarer på Flyvestationen. Til venstre for hangarerne ligger parkeringspladsen (set ude fra landingsbanen). Her er en enkelt mindre bygning  – hjertestarteren hænger på den side af bygningen der vender ud mod de tidligere startbaner.
 
For yderligere info omkring hjertestartere: https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere.

Det nye fælleshus:
Det nye fælleshus er færdigbygget, men der mangler lige lidt, inden fælleshuset kan tages i brug. Info og opdatering om fælleshuset findes her: https://www.laanshøj.dk.

Trafik:
I den kommende periode vil der på vejene i vores område blive etableret vejbump og lignende tiltag, udført primært af kommunen. Hastighedsbegrænsning og vejchikaner er allerede en realitet på Lejrvej.  

Email-liste på grundejere i Vestre Kvarter
Bestyrelsen vil gerne kunne komme i kontakt med jer pr. mail, så vi kan sende jer informationer, nyhedsbreve m.v.

Vi opdaterer derfor løbende email-listen på alle grundejere i Vestre Kvarter. Har du ændringer, så send venligst en mail til bestyrelsen@vestrekvarter.dk eller tilmeld jer på hjemmesiden www.vestrekvarter.dk.

Status på fælleshus

Bestyrelsen har modtaget nedenstående besked fra den store Grundejerforening omkring det længe ventede fælleshus:

Huset er færdigbygget:-) og vi modtager snart “nøglesystemet” ifm. den formelle overtagelse. Der er stadig nogle minimale “mangler” med leverandøren, som afsluttes snart.

Bestyrelsen ville rigtig gerne kunne “slippe huset fri” nu, men det kan vi ikke. Der er flere “projekter” med færdiggørelse af ankomst parti, indkørsel fra Udsigten og inventar, bookingsystem mv. før vi kan åbne op for brugen. Byggesagsafslutning i kommunen og ibrugtagelse skal selvfølgelig også lige på plads..

Vi beder desuden om forståelse for at der skal bruges tid og frivillige kræfter på at få et regelsæt på plads, som regulerer anvendelse bedst muligt.

Bestyrelsen tør ikke sætte en dato på hvornår huset er tilgængeligt, men vi arbejder henover de kommende måneder med at komme på plads til en Grand Opening (hvis Covid tillader..).

God jul til alle.

Naboorientering Opførelse af 26 nye boliger i Laanshøj delområde II,

Kære alle.

Bestyrelsen har modtaget nedenst vedr. Opførelse af 26 nye boliger i Laanshøj delområde II.

Bemærk at deadline for kommentarer er 14. august 20 (skrivelsen videresendes først i dag grundet ferie)

Mvh Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldelse til

Ordinær generalforsamling i G/F Vestre Kvarter

 Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.30 i

Informationscentret

Dagsorden

Valg af dirigent og referent.

Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år.

Forelæggelse af årsrapport med påtegning af grundejerforeningens revisor, samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Forelæggelse til godkendelse af det kommende års driftsbudget, herunder fastlæggelse af medlemsbidrag samt fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer.

Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

Andre punkter til debat og behandling inden valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen (Kirsten Christensen, Anne Lillelund, Rune Bargholz Molt Wengel, Jan Sander Frederiksen, Lisbeth Juul Nielsen er på valg – Lisbeth og Rune modtager ikke genvalg, resten modtager genvalg.

Valg af suppleanter til bestyrelsen – Bjarne Christensen modtager ikke genvalg. 

Valg af revisor – Anders Nørgaard Nielsen modtager genvalg.

Fællesfaciliteter – Valg af GF VK´s stemme på fremsendte forslag- http://vestrekvarter.dk/2020/03/forslag-til-faellesfaciliteter-paa-laanshoej-valg-af-pakke/

Eventuelt

Forslag til fællesfaciliteter på Laanshøj – vores valg af pakke

Opdateret 24.07.20: Ny dato for ordinær Generalforsamling bliver 18. august 2020. Indkaldelse følger senere i postkasse og online.

Inden da, vil vi gerne bede alle om at se på nedenstående forslag, da vi på Generalforsamlingen skal bestemme hvilket forslag GF VK skal stemme på:

Kære alle.

På vores kommende Generalforsamling i GF Vestre Kvarter, er der et punkt kaldet “Fællesfaciliteter”. Det skyldes at vi som medlem af den fælles Grundejerforening, skal afgive vores stemme på GF Laanshøj´s Generalforsamling d. 1. september 2020.

Vi sender derfor her oplæg og muligheder til afstemning, så vi i bestyrelsen kan få en pejling af stemningen blandt alle medlemmer i forhold til vores endelige valg til afstemningen.

Læs venligst vedhæftede materiale inden vores egen Generalforsamling d. 18. august 2020 og i “Masterplan” findes de forskellige pakker der vil blive sat til afstemning:

De bedste hilsner Bestyrelsen

Udlægning af slidlag – tidsplan

Kære alle.

I forbindelse med kloakrenoveringen, vil Novafos nu udlægge slidlag på de områder hvor asfalten har været gravet op.

Derfor vil parkeringspladsen tilhørende Vestre Allé 6-32 ved ” Vin-bunkeren”, blive afspærret i perioden 26. – 28. maj 2020.

Der vil også blive skiltet op til afspærringen, men husk venligst at holde parkeringspladsen fri i denne periode.

I samme periode lægges der ligeledes slidlag i den første gård mellem Vestre Allé 6 og 20.

Tidsplanen:

Vestre Alle, areal mellem bunker og P-plads:

26. maj: fræsning
28. maj: udlægning af slidlag

Vestre Alle 6 / 20

26. maj: fræsning
29. maj: udlægning af slidlag

De bedste hilsner
Bestyrelsen