Generalforsamling 2022

Bestyrelsen har nu fastsat datoen for afholdelse af dette års ordinære generalforsamling. Datoen bliver torsdag den 24. marts 2022, så sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. Nærmere info omkring tidspunkt og sted følger sammen med indkaldelsen.

For god ordens skyld bemærkes, at forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 1. februar 2022, jf. vedtægternes pkt. 12.4. Vi håber meget, at årets ordinære generalforsamling kan afholdes på den fastsatte dato, til trods for Corona-situationen i Danmark.

På gensyn!

Bestyrelsen

Information om beskæring af af træer

Onsdag den 12. januar 2022 vil firmaet WT Træfældning påbegynde arbejdet med beskæring af vores træer. De starter med træerne på de 3 parkeringspladser ved Vestre Allé (hvis vejret tillader).

Bestyrelsen skal derfor venligst henstille til, at der ikke parkeres på de 3 parkeringspladser denne dag.

Denne besked vil, for en sikkerheds skyld, også blive sat i vinduesviskeren på de biler, som benytter de 3 parkeringspladser et par dage før arbejdets opstart.

På forhånd tak for forståelsen.

Etablering af affaldshåndtering

Bestyrelsen har nu fået oplyst starttidspunktet for etablering af vores kommende affaldsdepoter.

Arbejdet igangsættes i uge 43 (altså i næste uge) og arbejdet påbegyndes ved dobbelthusene.

Vi vil naturligvis holde jer løbende orienteret omkring etableringen og melde ud, så snart vi kender tidspunktet for etableringen ved carportene.

carport maling

Til medlemsinfo Under specifikation på vores hjemmeside, findes vores materiale liste. Under carport- maling står ej specificere. Der skal stå Tinova Extetior fra firmaet Norsjø. Malingen er vandbaseret og kan købes hos Sadolin Farvehandel i Glostrup. Farven hedder STAUBGRAU OG HAR RAL NR. 7037 OG GLANS 20

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]

Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021:
Corona-situationen har desværre igen i år haft indflydelse på tidspunktet for afholdelse af den årlige generalforsamling. Regeringens seneste gradvise lempelser og genåbning af samfundet betyder, at bestyrelsen nu har fastsat datoen for afholdelse af dette års ordinære generalforsamling. Datoen bliver tirsdag den 17. august 2021, kl. 19:30. Nærmere info vil følge sammen med indkaldelsen. For god ordens skyld gør vi opmærksom på, at forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. juli 2021.  

Bestyrelsen:
Desværre er bestyrelsesformand Wojciech Kuczynski fraflyttet. Bestyrelsens sammensætning er:   

Formand: Jan Sander Fredriksen, Vestre Alle 44

Næstformand: Kirsten Christensen, Vestre Alle 4

Kasserer: Anne Lillelund, Vestre Alle 22

Bestyrelsesmedlem: Mikkel Seitzberg Mikkelsen, Vestre Alle 42


Affaldshåndtering:

På seneste generalforsamling blev der nedsat et arbejdsudvalg i forhold til fremtidig affaldshåndtering. Arbejdsudvalget har på baggrund af møder med kommunen og Vestforbrændingen nu udarbejdet et forslag til, hvordan vi i grundejerforeningen kan løse de fremtidige krav til affaldssortering. Forslag – herunder økonomien i dette – vil blive fremlagt på næste generalforsamling.

Information om hjertestartere:
Der er registreret disse hjertestartere i vores umiddelbare nærområde:

Kirke Værløse IF (Lejrvej 21, 3500 Værløse)
Hjertestarteren hænger udenfor på siden af klubhuset under halvtaget.

Nationalmuseet (Sandet 77, 3500 Værløse)
Hjertestarteren er placeret ved de 2 store hangarer på Flyvestationen. Til venstre for hangarerne ligger parkeringspladsen (set ude fra landingsbanen). Her er en enkelt mindre bygning  – hjertestarteren hænger på den side af bygningen der vender ud mod de tidligere startbaner.
 
For yderligere info omkring hjertestartere: https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere.

Det nye fælleshus:
Det nye fælleshus er færdigbygget, men der mangler lige lidt, inden fælleshuset kan tages i brug. Info og opdatering om fælleshuset findes her: https://www.laanshøj.dk.

Trafik:
I den kommende periode vil der på vejene i vores område blive etableret vejbump og lignende tiltag, udført primært af kommunen. Hastighedsbegrænsning og vejchikaner er allerede en realitet på Lejrvej.  

Email-liste på grundejere i Vestre Kvarter
Bestyrelsen vil gerne kunne komme i kontakt med jer pr. mail, så vi kan sende jer informationer, nyhedsbreve m.v.

Vi opdaterer derfor løbende email-listen på alle grundejere i Vestre Kvarter. Har du ændringer, så send venligst en mail til bestyrelsen@vestrekvarter.dk eller tilmeld jer på hjemmesiden www.vestrekvarter.dk.

Status på fælleshus

Bestyrelsen har modtaget nedenstående besked fra den store Grundejerforening omkring det længe ventede fælleshus:

Huset er færdigbygget:-) og vi modtager snart “nøglesystemet” ifm. den formelle overtagelse. Der er stadig nogle minimale “mangler” med leverandøren, som afsluttes snart.

Bestyrelsen ville rigtig gerne kunne “slippe huset fri” nu, men det kan vi ikke. Der er flere “projekter” med færdiggørelse af ankomst parti, indkørsel fra Udsigten og inventar, bookingsystem mv. før vi kan åbne op for brugen. Byggesagsafslutning i kommunen og ibrugtagelse skal selvfølgelig også lige på plads..

Vi beder desuden om forståelse for at der skal bruges tid og frivillige kræfter på at få et regelsæt på plads, som regulerer anvendelse bedst muligt.

Bestyrelsen tør ikke sætte en dato på hvornår huset er tilgængeligt, men vi arbejder henover de kommende måneder med at komme på plads til en Grand Opening (hvis Covid tillader..).

God jul til alle.

Naboorientering Opførelse af 26 nye boliger i Laanshøj delområde II,

Kære alle.

Bestyrelsen har modtaget nedenst vedr. Opførelse af 26 nye boliger i Laanshøj delområde II.

Bemærk at deadline for kommentarer er 14. august 20 (skrivelsen videresendes først i dag grundet ferie)

Mvh Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Hermed indkaldelse til

Ordinær generalforsamling i G/F Vestre Kvarter

 Tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.30 i

Informationscentret

Dagsorden

Valg af dirigent og referent.

Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år.

Forelæggelse af årsrapport med påtegning af grundejerforeningens revisor, samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Forelæggelse til godkendelse af det kommende års driftsbudget, herunder fastlæggelse af medlemsbidrag samt fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer.

Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

Andre punkter til debat og behandling inden valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af medlemmer til bestyrelsen (Kirsten Christensen, Anne Lillelund, Rune Bargholz Molt Wengel, Jan Sander Frederiksen, Lisbeth Juul Nielsen er på valg – Lisbeth og Rune modtager ikke genvalg, resten modtager genvalg.

Valg af suppleanter til bestyrelsen – Bjarne Christensen modtager ikke genvalg. 

Valg af revisor – Anders Nørgaard Nielsen modtager genvalg.

Fællesfaciliteter – Valg af GF VK´s stemme på fremsendte forslag- http://vestrekvarter.dk/2020/03/forslag-til-faellesfaciliteter-paa-laanshoej-valg-af-pakke/

Eventuelt