Udlægning af slidlag – tidsplan

Kære alle.

I forbindelse med kloakrenoveringen, vil Novafos nu udlægge slidlag på de områder hvor asfalten har været gravet op.

Derfor vil parkeringspladsen tilhørende Vestre Allé 6-32 ved ” Vin-bunkeren”, blive afspærret i perioden 26. – 28. maj 2020.

Der vil også blive skiltet op til afspærringen, men husk venligst at holde parkeringspladsen fri i denne periode.

I samme periode lægges der ligeledes slidlag i den første gård mellem Vestre Allé 6 og 20.

Tidsplanen:

Vestre Alle, areal mellem bunker og P-plads:

26. maj: fræsning
28. maj: udlægning af slidlag

Vestre Alle 6 / 20

26. maj: fræsning
29. maj: udlægning af slidlag

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Kopi af afgørelse til orientering – Landzonetilladelse til flyvning med veteranfly fra Flyvestationen

Kære alle.

Vedhæftet orientering fra Furesø Kommune vedr. tilladelse til flyvning med veteranfly

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Forslag til fællesfaciliteter på Laanshøj – valg af pakke

Kære alle.

På vores kommende Generalforsamling i GF Vestre Kvarter, er der et punkt kaldet “Fællesfaciliteter”. Det skyldes at vi som medlem af den fælles Grundejerforening, skal afgive vores stemme på GF Laanshøj´s Generalforsamling d. 11. maj 2020.

Vi sender derfor her oplæg og muligheder til afstemning, så vi i bestyrelsen kan få en pejling af stemningen blandt alle medlemmer i forhold til vores endelige valg til afstemningen.

Læs venligst vedhæftede materiale inden vores egen Generalforsamling d. 25. marts 2020 og i “Masterplan” findes de forskellige pakker der vil blive sat til afstemning:

De bedste hilsner Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Opdatering 12.03.20: Grundet Corona virus situationen aflyser vi Generalforsamlingen. Ny dato følger snarest

Hermed indkaldelse til

Ordinær generalforsamling i G/F Vestre Kvarter

 Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 19.30 i

Informationscentret

Dagsorden

Valg af dirigent og referent

Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år

Forelæggelse af årsrapport med påtegning af grundejerforeningens revisor, samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Forelæggelse til godkendelse af det kommende års driftsbudget, herunder fastlæggelse af medlemsbidrag samt fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmer

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget

Andre punkter til debat og behandling inden valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af medlemmer til bestyrelsen (Kirsten Christensen, Anne Lillelund, Rune Bargholz Molt Wengel, Jan Sander Frederiksen, Lisbeth Juul Nielsen er på valg – Lisbeth modtager ikke genvalg, resten modtager genvalg

Valg af suppleanter til bestyrelsen – Bjarne Christensen modtager ikke genvalg 

Valg af revisor – Anders Nørgaard Nielsen modtager genvalg

Fællesfaciliteter

Eventuelt

Høring vedr. vejnavne i Laanshøj

Kære alle.

Vi har til orientering modtaget vedhæftede høring vedr. nye vejnavne i Laanshøj.

Har du/ I nogen kommentar til de nye vejnavne skal de sendes senest
d. 25. februar 2020 til Furesø Kommune.

De bedste hilsner Bestyrelsen

Generalforsamling 2020 – Forslag fra medlemmer

Kære alle.

Årets ordinære Generalforsamling i GF Vestre Kvarter afholdes sidst i marts måned – indkaldelsen vil blive udsendt med mindst 2 uger og højest 4 ugers varsel i henhold til vedtægterne.

Forslag fra medlemmer må – for at komme til behandling på den ordinære Generalforsamling – være indgivet til bestyrelsen senest d. 1. februar 20​20.

Forslag bedes sendt skriftligt til Bestyrelsen via e-mail​ bestyrelsen@vestrekvarter.dk​

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Brev til nye beboere

Kære alle.

Da vi i den senere tid har fået flere nye naboer, har vi udarbejdet et lille velkomstbrev med de mest væsentlige oplysninger til hjælp for nye medlemmer.

I den forbindelse har vi også printet brevet sammen med en kopi af gældende husorden, og delt den den ud til alle husstande i foreningen.

Brevet kan ikke læses online da det indeholder lidt koder m.m.

Gældende husorden kan findes under “Information“.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Ekstra gravearbejde på Vestre Alle

Kære alle.

I forbindelse med kloakrenoveringen er Novafos stødt på en uventet udfordring, og derfor vil der blive udført ekstra gravearbejde på Vestre Alle ud for nr. 44 i perioden 4-13 december 2019.

Herefter burde arbejdet være færdigt. Bemærk at den endelige asfaltbelægning (slidbelægning) på alle graveområder først sker til foråret grundet vejr temperaturer.